LeveransvillkorPaaPii Design Oy – leveransvillkor för nätbutiken

 

1. Allmänt

 

Dessa leveransvillkor tillämpas på försäljning av produkter i PaaPii Design Oy:s nätbutik (hädanefter ”PaaPii Design”). Villkoren kan även tillämpas på annan försäljning än den i nätbutiken om PaaPii Design hänvisar till tillämpningen av villkoren.

 

PaaPii Designs kunder kan vara konsumenter, företag, organisationer och näringsidkare.

 

PaaPii Design har rätt att ändra dessa villkor. De ändrade villkoren kommer att publiceras på denna webbplats. De villkor som gäller vid beställningstillfället tillämpas på beställningarna. PaaPii Design har också rätt att uppdatera priserna på sina produkter och de uppgivna leveranskostnaderna. Produkternas viktigaste egenskaper presenteras på webbutikens produktsidor.

 

2. Säljarens kontaktuppgifter

 

Säljarens kontaktuppgifter för kundservice, kontakt och reklamationer:

 

PaaPii Design Oy

FO-nummer: 2537559-7

Terminalgatan 7

67700 Karleby

E-post: asiakaspalvelu(a)paapiidesign.com

Telefon: +35 (0)503101443

paapiidesign.com

 

3. Villkorens tillämpningsområde och beställning

 

Dessa villkor tillämpas när en kund köper produkter från PaaPii Designs nätbutik. Genom att lägga en beställning samtycker kunden till att dessa villkor gäller uteslutande för beställningen. Som regel måste en person som beställer produkter från vår nätbutik vara minst 18 år gammal. En person som är under 18 år, men minst 15 år, kan beställa produkter endast med vårdnadshavarens tillstånd och betala sitt köp endast med nätbetalning.

 

En kund kan köpa produkter från vår nätbutik antingen efter att ha registrerat sig som kund eller utan registrering. Vid registrering och/eller beställning måste kunden dock lämna uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningen.

 

Innan betalning måste kunden acceptera dessa villkor. Därefter, genom att trycka på knappen ”Beställning” på beställningsformuläret, läggs och registreras en bindande beställning och ett avtal ingås mellan PaaPii Design och kunden. En beställningsbekräftelse skickas till kundens e-postadress där hen kan kontrollera beställningsuppgifterna. Som registrerad kund kan du enkelt följa behandlingen av din beställning och dina beställningar via ditt eget konto. PaaPii Design har rätt att annullera eller inte acceptera en beställning om företaget har en motiverad anledning (t.ex. den beställda produkten är inte tillgänglig, ofullständiga kontaktuppgifter, det är inte möjligt att leverera produkten till kundens adress, ett uppenbart prissättningsfel inträffade när produkten prissattes). Om kunden har betalat för beställningen innan PaaPii Designs beställning annulleras, återbetalas betalningen till kunden.

 

Som grossist- eller återförsäljarkund kan i princip endast en näringsidkare köpa av PaaPii Design. Denne måste ha godkänts av PaaPii som grossist- eller återförsäljarkund och ha fått ett eget grossist- eller detaljkundsanvändarkonto i nätbutiken.

 

4. Priser, betalningsmetoder och betalningsvillkor

 

Produkternas konsumentpriser anges i nätbutiken som totalpriser inklusive mervärdesskatt. Utöver priset för produkten måste kunden även betala leveranskostnaderna (om sådana finns), vilka kommer att meddelas när beställningen läggs och produkterna betalas. I särskilda fall har PaaPii Design rätt att korrigera priset på produkten efter beställning om det har förekommit ett uppenbart fel i prissättningen eller om priset är exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån.

 

Godkända betalningsmetoder inkluderar betalning via internet, kortbetalningar (Visa, Visa Electron, MasterCard), mobila betalningsmetoder (överföring, MobilePay, Pivo), Paypal samt faktura- och delbetalning. Du får mer detaljerad information om tillgängliga och accepterade betalningsmetoder vid varje given tidpunkt när beställningen påbörjas. Kreditbaserade betalningsmetoder kan också kräva godkännande av andra avtalsvillkor och att man tillhandahåller sin personbeteckning för kontroll av kreditvärdighet. PaaPii Design använder utomstående betalningsförmedlingstjänster, såsom Paytrail Oyj, i sin nätbutik.

 

Grossist- eller återförsäljarkundernas priser visas i nätbutiken när användaren har loggat in till nätbutiken med sina inloggningsuppgifter för grossist- eller återförsäljarkunder. Grossist- eller återförsäljarkunder kan också ha tillgång till andra betalningsmetoder som PaaPii Design godkänner eller erbjuder än de som nämns ovan, såsom förskottsbetalning eller företagsfaktura. Om inget annat anges av PaaPii Design, ska grossist- eller återförsäljarkundens faktura betalas inom 30 dagar från fakturadatumet. Förskottsbetalning är i regel betalningsvillkoret för (1) den första leveransen till en grossist- eller återförsäljarkund, för (2) beställningar från utländska grossist- eller återförsäljarkunder och för (3) grossistbeställningar av tyg. I händelse av att grossist- eller återförsäljarkundens betalning är försenad, har PaaPii Design bland annat rätt att hålla inne leveransen av de beställda produkterna tills det förfallna beloppet har betalats i sin helhet. Dröjsmålsränta är i enlighet med räntelagen.

 

5. Leveransmetoder, -villkor och -avgifter

 

Utöver produktens pris måste kunden även betala leveranskostnaderna om produkten ska skickas till kunden. Leveranskostnaderna är vanligtvis från 4,90 € när de skickas inom Finland. Du hittar leveranskostnaderna i nätbutikens varukorg. Du får information om andra länders leveranskostnader och leveransmetoder i nätbutikens varukorg när du väljer leveransland. Vi levererar produkter inom Finland och till de länder som kan väljas som leveransland i nätbutikens varukorg. Alternativa leveransmetoder och relaterade leveranskostnader visas på beställningsformuläret.

 

Vi strävar efter att behandla och skicka beställningar så snabbt som möjligt. Som regel skickas produkterna inom fem arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Eventuella undantag från leveranstiderna meddelas separat. Leverans är möjlig via nätbutiken överallt dit transportföretag levererar produkter. Försändelserna levereras alltid som paket. De leveranstider som meddelas i samband med leveransalternativen är vanligtvis icke bindande tidsuppskattningar.

 

Om man valt avhämtning från vårt kontor som leveransmetod, kan beställningen avhämtas från PaaPii Designs fabriksbutik i Karleby under butikens normala öppettider. Adressen är Terminalgatan 7, 67700 Karleby, Finland. Du får ett meddelande via e-post när beställningen är tillgänglig för avhämtning.

 

Om paketet returneras som outhämtat eller på grund av felaktig information från kunden, debiterar vi 9 € för retur och återsändning. Om paketet inte hämtas ut debiterar vi en returavgift på 7 €.

 

Grossist- eller återförsäljarkundens första beställning levereras som regel först efter att förskottsbetalningen betalats. De leveransmetoder som är tillgängliga för grossist- eller återförsäljarkunder kan delvis skilja sig från de leveransmetoder som är tillgängliga för konsumentkunder. Man kan som regel se tillgängliga leveransmetoder när grossist- eller återförsäljarkunden har loggat in på sitt användarkonto och börjar lägga en beställning.

 

6. Granskning av leverans och defekta produkter

 

PaaPii Design levererar de beställda produkterna i de beställda kvantiteterna. För konsumentkunder regleras felansvaret avseende PaaPii Designs produkter av konsumentskyddslagen.

 

Konsumentkunden är skyldig att inspektera produkterna omedelbart efter leverans och rapportera eventuella fel till vår kundservice med ovan nämnda kontaktuppgifter per telefon eller e-post. Om produkten eller paketet skadats under leveransen, måste kunden omedelbart göra en anmälan om detta till den tjänsteleverantör som ansvarade för leveransen. I samband med felanmälan ska kunden även uppvisa inköpskvitto eller inköpsverifikat. Anmälan om felaktig leverans eller defekt produkt ska göras inom 30 dagar från mottagandet av produkten. Om produkten är felaktig kan den repareras eller bytas ut.

 

Även grossist- eller återförsäljarkunden är skyldig att inspektera de levererade produkterna omedelbart efter leverans och utan dröjsmål meddela PaaPii Design skriftligen (t.ex. via e-post) om eventuella fel. Om det visar sig att det finns ett tillverkningsfel i produkten, är den primära påföljden för grossist- eller återförsäljarkunden reparation eller ny leverans.

 

7. Ångerrätt, returnering och byte för konsumentkunder

 

Konsumenten har rätt att annullera en produktbeställning som lagts med hjälp av distanskommunikation (t.ex. i nätbutiken, via e-post eller per telefon) genom att meddela om annulleringen senast inom 30 dagar efter mottagandet av produkten. Ångerrätten gäller inte för tyger som klippts efter mått eller andra produkter som modifierats enligt kundspecifika krav. Om du har rätt att annullera en beställning och gör detta, måste produkten returneras inom 30 dagar från det att du meddelande PaaPii Design om annulleringen.

 

Om du är konsumentkund och du har rätt att annullera en produktbeställning och du vill göra det, ber vi att du meddelar oss skriftligen att du utövar din ångerrätt genom att skicka ett e-postmeddelande till asiakaspalvelu(a)paapiidesign.com med följande uppgifter: (1) ditt namn, (2) din adress, (3) ditt telefonnummer och din e-postadress, (4) en kopia av beställningsbekräftelsen eller beställningsnumret, (5) beställningsdatum och kvitto, (6) information om de produkter du vill annullera och, vid behov, (7) information för återbetalning. Vi meddelar dig via e-post utan dröjsmål när vi mottar meddelandet om annullering. Returnera produkten genom att fylla i returformuläret som följde med produkten och leverera den till adressen som anges på formuläret.

 

Kunden betalar leveranskostnaderna för att returnera produkter.

 

Om kunden redan har betalat för den returnerade produkten, kommer betalningen att återbetalas till kunden inom rimlig tid efter mottagandet av den returnerade produkten. Betalningen återbetalas med samma betalningsmetod som användes när man lade beställningen. Det är endast möjligt att annullera en beställning och få återbetalning om produkten returnerats ny, oanvänd och oskadd, med originaletiketterna på sin plats eller i sin oöppnade originalförpackning, om produkten har sin egen förpackning.

 

Underlåtenhet att hämta varor från ett postkontor eller annat uthämtningsställe utan separat meddelande om annullering anses inte vara annullering av beställning.

 

Den beställda produkten kan bytas mot en annan produkt under samma villkor och förfaranden som om beställningen annulleras. I bytessituationer kan kunden dock avgiftsfritt använda Postis eller Matkahuoltos avtalsnummer.

 

Grossist- eller återförsäljarkunden har ingen rätt att annullera, ändra eller byta sin beställning utan samtycke från PaaPii Design.

 

8. Personuppgifter

 

Personuppgifter för nätbutikens kunder behandlas på det sätt som beskrivs i vår dataskyddsbeskrivning, som du hittar här: https://www.paapiidesign.com/se/pages/dataskyddsbeskrivning/55

 

9. Oöverstigligt hinder

 

PaaPii Design ansvarar inte för överträdelser, förseningar eller försummelser som orsakats av händelser som ligger utanför dess kontroll (force majeure-händelser).

 

10. Tillämplig lag och lösning av tvister

 

Dessa villkor, avtalet mellan PaaPii Design och kunden och alla tvister mellan PaaPii Design och kunden regleras av finländsk lag, exklusive dess lagvalsregler.

 

Alla tvister mellan PaaPii Design och kunden löses i första hand genom förhandling. Om detta inte lyckas inom skälig tid ska tvisterna i första hand avgöras av behörig tingsrätt. Konsumenten har också rätt att väcka talan vid tingsrätten i den ort i Finland där konsumenten har sin hemvist eller stadigvarande bostad. Konsumentkunden har även rätt att begära rekommendation om uppgörelse från konsumenttvistenämnden. Innan du tar ärendet till konsumenttvistnämnden för prövning bör du kontakta konsumentrådgivningen, eftersom konsumenttvistnämnden annars kan lämna ärendet obehandlat (mer information: https://kuluttajariita.fi/sv/index.html och https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning/). Konsumenten kan också välja att inleda ett förfarande via den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet (ODR) (mer information: https://ec.europa.eu/consumers/odr).

 

11. Övriga villkor som gäller för näringsidkarkunder

 

Leveransvillkor, riskansvar och äganderätt. Om inget annat avtalats, övergår riskansvaret för produkten till kunden när produkten har överlämnats till transportföretaget eller kuriren. Vid utländska leveranser ansvarar kunden för förtullningen av produkterna samt för tullavgifter, skatter och andra motsvarande avgifter i kundens hemland eller i annat land utanför Europeiska unionen dit produkten levereras. Äganderätten till de levererade produkterna kvarstår hos PaaPii Design tills PaaPii Design har erhållit full betalning.

 

Ansvarsbegränsning. PaaPii Design ansvarar inte gentemot kunden för följdskador eller andra indirekta skador, inklusive inkomst- eller omsättningsbortfall, affärsförluster, nedskrivning av goodwill, utebliven vinst och krav från utomstående eller skador. PaaPii Designs ersättningsansvar gentemot kunden (inklusive eventuella prisavdrag och returneringar) överstiger under inga omständigheter beställningens skattefria belopp, till vilket ersättningsskyldigheten eller avtalsbrottet är närmast relaterat.

 

Grossist- eller återförsäljarkundens användarkonto. Om PaaPii Design anser att det är befogat, kan PaaPii Design radera grossist- eller återförsäljarkundens användarkonto i nätbutiken. Sådana skäl är till exempel överträdelser av grossist- eller återförsäljarkund, försummelse av betalningsskyldigheter eller brott mot PaaPiis grossist- och återförsäljarvillkor.

 

Tilläggsvillkor för grossist- eller återförsäljarkunder. Genom att köpa produkter från PaaPii Design, förbinder sig grossist- eller återförsäljarkunden att följa dessa villkor utöver PaaPii Designs tilläggsvillkor för grossist- eller återförsäljarkunder. Dessa villkor är tillgängliga genom att logga in på PaaPii Designs nätbutik med grossist- eller återförsäljarkundens inloggningsuppgifter.