banner

Nuutti

Designer: Anniina Isokangas (2019) 

I mönstret beundrar en uttrycksfull räv rönnbär. Namnet "Nuutti" symboliserar stolthet eller livlighet, vilket återspeglar rävens karaktärsdrag. Det illustrativa mönstret är handritat i bläck. Nuutti nosar på luften, doftar, är det dags för skörden?
Skulle rönnträdet ge sina bär, funderar han i sitt sinne.